MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Programy

Židům 12,14 (verš na rok 2009)

14 Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 15 Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. 16 Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. 17 Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal.

Samotný 14. verš obsahuje dvě výzvy, které spolu zdánlivě moc nesouvisí, nejdříve se tam píše o pokoji s druhými lidmi a a pak o svatosti. Jak to souvisí?

Proč máme usilovat o pokoj s druhými lidmi?

Na tom, jaký máme vztah k druhým lidem a hlavně na na našem přístupu k nim, se ukazuje, jaký máme vztah s Bohem. Kdykoliv je mezi lidmi a i mezi křesťany problém, který se neřeší, nebo se řeší špatně, tak ten problém jen roste a bují. Špatné myšlenky a různé nepodložené konstrukce v naší hlavě jen rostou a ovlivňuje to celý náš život, život lidí kolem nás a hlavně náš vztah s Bohem.

V 15 verši se píše: „Ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé.”

- Na kořen je hodně špatně vidět, roste podzemí. Stejně tak naše vzájemné vztahy jsou často “podzemí”, mnohdy těžko rozkódovatelné, nejasné a mnohdy ani neznáme prvotní příčinu našich špatnách vztahů.

- Jestliže je špatný kořen, tak spadne celý strom, jakkoliv bude mít pevný kmen, nic ho prostě neudrží, a když padá, tak napáchá mnoho škody. Nezdravý vztah mezi dvěma lidmi ovlivňuje nejen ty, kterých se to týká, ale také mnoho lidí kolem nich. Špatný vztah v rodině mezi rodiči ovlivňuje život dětí mnohdy po celý jejich život. Stejně tak náš vztah k druhým křesťanům = církev, ovlivní lidi kolem nás, jestliže náš vztah bude “vlažný”, nebo jinak jakoliv nezdravý, zjistí to jak naši nevěřící přátelé, tak později i naše děti. Jaká tedy bude asi jejich reakce na náš vztah k církvi, na samotnou církev a na zvěst kterou církev nese?


Proč máme usilovat o svatost?

-Podobně jako Ezau prodal prvorozenství, tak my můžeme nekonečnou Boží milost “prodat”, pro krátké potěšení.

Můžeme říct Ježíši něco v tomhle smyslu: Pane vím že existuješ, vím jaká jsou Boží pravidla pro život a že jsou dobrá, vím že mě miluješ, a že jsi za moje porušení pravidel zemřel na kříži, přesto k Tobě nechci přijít, alespoň né hned, chci si nejdřív v životě trošku užít.“

Satan nám nabízí spousty lákavých, na první pohled bezpečných obchodů. Jenže na druhý pohled zjistíme že jsme mu dali svoji duši, která dříve patřila Bohu. Kolem nás jsou spousty lákavých příležitostí, které nás postupně čím dál více vzdalují od Boha. To s kým chodíme, na co se díváme, co posloucháme, co pijeme, o čem přemýšlíme, co studujeme, kde pracujeme, co děláme když nás nikdo nevidí..... to všechno ovlivňuje náš Duchovní život. Kdykoliv si budem myslet, že náš křesťanský život je dostačující, že už nemusíme o nic dalšího usilovat, tak místo abychom stáli, tak jsme právě začli couvat. A když couváme od Boha, tak slábneme, a když slábneme, tak satan začne útočit přímo na naši identitu, na to kým jsme v Ježíši Kristu a jsme slabí...


Jenže my už nemusíme mít příležitost k nápravě, spousty okolností nám v tom bude stále více a více zabraňovat.

- Jednoduše na Ježíše zapomeneme, zapomeneme na možnost jít za Ním.

- Uděláme si z Boha pouhou frázi, budeme se tvářit jako křesťánci, ale uvnitř nás bude úplně něci jiného.

- Pocit viny bude stále více a více narůstat, bude pro nás mnohem těžši se ke Kristu vrátit.

- Nevíme co bude zítra... ani pláč nám už nemusí pomoct.


Co znamená slovo “usilujte”?

- Je to příkaz, nezáleží na tom jestli se nám chce, nebo nechce. Někdy je usilování o správné věci opravdu těžké.

- Usilování je proces, který nikdy nekončí.

- Výsledek není předem úplně jasný, do konce našeho života na dnešní zemi nebudeme u cíle, ten přijde o něco později.

- Cílem v našem životě neni jen pokoj a svatost, mnohem důležitějši je samotný proces. Proces uzdravování nezdravého vztahu nás může obohatit mnohem více, než samotný zdraví vztah.

Richard
Žádné komentáře