MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Programy

Míla Kloubek - brainstorming

Mládež v církvi, to byl +- název sobotního programu. Na co jsme tedy přišli...

Co v církvi podporovat ?:

- Práce s dětmi
- Zapojit více lidí
- Ne tolik jednotvárná Bohoslužba
- Misijní akce
- Otevřenost
- Nezištná služba pro okolí
- Podpora osobitosti
- Mezigenerační vztahy
- Přemýšlet společně
- Evangelizace
- Kritické myšlení církve
- Zájem o misii a sociální službu
- Mezinárodní masové akce
- Sirotci

Co nás poslední dobou oslovilo?

- každý má poznání Krista
- různé dary, týž Duch
- Bůh si používá i obyčejné lidi (Samař. žena)
- Naše chyby nejsou překážkou pro Boží dílo.
- Bůh je Bohem zázraků.
- Zapomínáme na Boží atributy a dáváme sebe do popředí.
- Bůh je vždy s námi. (1 Kor. 10:13)
- Vděčnost za zkoušky. Posun vpřed díky zkouškám.
- Jan 3:16 - víra, naděje, láska, 3in1
- Řím. 12:12, z naděje se radujte
- 2.Tim 3:1 – hrozba ředění evangelia, No pasaran!!!!
- Neposlušnost ve vedení Písmem Mt. 18 (přímé jednání)
- Gal 1, pozor na jiné evangelium – anathema – prokletí plynoucí z rovnice evangelium plus zákon (něco navíc)
- praxe víry, přesvědčivý život víry.
Žádné komentáře