MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Programy

Konflikty... (Richard)

Konflikty.doc, (45.5kB)
Pár Richardových poznámek ke konfliktům.