MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Programy

Agape Láska (Richard)

AGAPE.jpg, (27.48kB)
Ve starověkém řecku bylo několik vyrazů pro lásku:
Éros: Láska toužící, vášnivá, přitažlivá, erotická...
Agapé: Láska nesobecká, pečující, dávající, nemyslí na vlastní prospěch...
Filia: Přátelská
Storgé: Mateřská (oddaná)
Ludos: Přelétává
Mánia: Žárlivá, vlastnická
Pragma: Praktická
Platonická: Tajná

...