MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Programy

24. 10. 08 - Mojžíš - Ex 1-4 (Richard)

Izrael se dostal za Josefa do Egypta a po jeho smrti postupně začíná pronásledování izraelců. Začíná to pře lehkou robotou a končí to vražděním Izraelských dětí. Mojžíš je jedno dítě, které má být zavražděno. Ale matka ho posílá v proutěném koši po nilu a za pomoci mojžíšovi sestry se Mojžíše ujímá Faraonova dcera. A matka Mojžíše se stává kojnou. Potom Mojžíš dospěje....


1. Selhání Ex 2,11-15

První co Mojžíš udělá je, že někoho zabije. Proč to tam je? Tyhle ne moc kladný stránky, biblických postav se přece můžou vynechat. Bible ale není „růžová knihovna“. Je o Bohu jaký je, o světě jaký je, a taky o lidech jací jsou a o tom jací jsme my.


Kdo z vás nikdy nic nezkazil?


Proč Mojžíš selhal?

- Neměl vizi.

Odešel z paláce a co? Chtěl jako chodit po Egyptě a sám zabíjet egyptské vojáky? Bylo mu jasné kdo je a kam jde?


- Neměl povolání.

Pověřil ho k něčemi Hospodin, nebo aspoň starší? Nejednal Mojžíš svévolně? Byl vykazatelný?


- Neměl charakter.

Jeho největší nedostatek.

Nebyl připravenej k tomu vyvést židy z Egypta.

Mojžíš strávil velý život v egyptském paláci, jak to tam asi vypadalo? Určitě ho to moc pokoře a následování Boha moc neučilo. Jestli chtěl vést druhé, pak musí být nejdřív sám veden.

Představte si někoho kdo uvěří a ze světa jde přímo za kazatelnu. Je potřeba čas a vůle k tomu duchovně dozrát.


V čem bylo pro Mojžíše dobré jeho selhání si povíme později.


Vzdávání se ...Ex 2


Mojžíš strávil celý život v paláci a všeho se vzdal. Nepíše se tam jaké to tam bylo a jaké měl postavení, ale podlahu tam asi nikdy nevytíral. Asi se o tom dopodrobna možná nepíše proto, protože by nás to lákalo. Mojžíš prostě odešel, vzdal se veškerého luxusu a už to neřeší. Je to pro něj prostě naprosto uzavřená kapitola.


Když pásl ty kozy, nebo i později na poušti, tak neřeší co by kdyby? Jak by se měl v tom paláci kdyby tady nemusel 40 let pást kozy a dalších 40 let bloudit po poušti s Izraelem. Mojžíš se nedívá zpět, ale žije v současnosti.


Nedíváme se zpět do svého živata a nelitujeme vynechaných pátečních pařeb, nedělního vstávání, času nad biblí, v modlitbě? Nechce se nám občas vracet do světa?


Nebo snad nemáme čeho „litovat“, tedy nejsme ochotni se pro Boha vzdát některých věcí?

Ne každý z nás je povolaný k tomu vyvést Izrael z Egypta, ale každý křesťan musí být připravený Vzdát se úplně všeho.

Vezmi svůl kříž a následuj mne....“ „Prodej všechno co máš....“


40 let na poušti...Ex 2,15 - 4,30


Mojžíš se nakonec vzdá úplně všeho, opustí veškerý svůj komfort v paláci, aby mohl pást ovce na poušti s nějakym chlapem a jeho 7 dcerama. Co z toho ten Mojžíš měl?


Vrátíme se zpět a jak ten Mojžíš selhal a jaký měl vlastně charaker?


- Jednal v afektu. Představte si Mojžíše jak jedná s faraónem, a v afektu ho zabije. Měl by km tomu dost důvodů a asi i příležitost.

- Mojžíšov však nelze upřít zájem o druhé lidi (dcery u studny, Izraelci).Tím že Mojžíš selhal, má možnost se dovědět jaký skutečně je. Jak jedná v krizových situacích.

Tím že já selhávám, mám možnost se dovědět jaký skutečně jsem? Jak jednám v krizových situacích.


Je to vždy hodně nepříjemné, bolí to, někdy je potřeba opravdu hodně času. Ale když chceme Bohu sloužit tak v první řadě nerozhodují naše schopnosti, ale náš charakter a motivy. Proč vlastně chcem Boha následovat?


Podobné je to i z dalšími postavami: Abraham, David, Jonáš, Petr, Pavel...


Bůh nad žádným z nich nikdy nezlomil hůl, ale vždycky jim dal možnost nového začátku, skze pokání.


Moje svědectví.Má Mojžíš na to, aby vyvedl lid z Egypta? Ex 3-4


Celé 2 kapitoly, se Mojžíš v podstatě pouze vymlouvá že to nejde.


Mojžíš namítá:

Doplň odpovědi na Mojžíšovo vymlouvání.


"Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?" 3,11

- Hospodin bude s ním.

"Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?" 3,13


- Bůh říká kdo je, Mojžíšovi.

- Předkládá Mojžíšovi svůj plán.


"Nikoli, neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou: Hospodin se ti neukázal." 4,1


- Mojžíš dostává znamení, pro Izrael.


"Prosím, Panovníku, nejsem člověk výmluvný; nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk." 4,10


- Hospodin bude jeho ústy.

- Naše schopnosti nemusí být překážkou.

- V církvi vídám lidi spíš co nechtěji, než neuměji.


"Prosím, Panovníku, pošli si, koho chceš." 4,13


- Předtím dává Bůh Mojžíšovi odpovědi, ale na to že nechce není žádná odpověď, leda hněv.

- Mojžíš na to není sám, má Arona.Má Mojžíš schopnosti, vyvést lid z Egypta? Byl to vůbec on kdo vyvedl Izrael z Egypta? Ex 20,2Myslím si že Mojžíš na to prostě neměl. Já taky nemám na to si sem stoupnout a něco vám vykládtat.


Mojžíš ale měl minimálně na jednu věc; poslouchat Boží příkazy, vždyť bůhje s ním. Vždy když na to Izraelci zapoměli, tak se celý Izrael dostal do velkejch problémů. Do jaké míry se to daří nám?Mám vizi pro život, nebo jsem jako slon v porcelánu? Hledám jí? Potvrzuji si jí? Nebo každý týden chci dělat něco jiného, nebo radši ani nechci dělat nic?


Selhal jsem? Co jsem si z toho odnesl? Jaké jsou důvody mého selhání?


Jaký je můj charekter? Věřili bys sám sobě? Pracuji na svém charakteru?


Čeho nejsem ochotný se vzdát pro Ježíše, nebo mu dát k dispozici (rodina, práce, škola, peníze, čas, schopnosti, záliby, kamarády...)?


Spoléhám se ve všem na Boha, nebo mu sloužim z „vlastních“ sil? Poslouchám ho?


Jsem ochotný polouchat Boha, i v nejasných nebo dokonce zoufalých situacích?

 

 

 

 


Žádné komentáře