MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Programy

20.-21.3. Houba - Služba

ProgramHouba09UnL.doc, (314kB)
Materiály z Ústecké Houby, program měl Pavel Plchot.
Žádné komentáře