MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

.. PÁR SLOV O NÁS ..

What about you?

anketka.doc, (24kB)
Prosím, aby každý, kdo tak ještě neučinil, vyplněnou anketku spolu se svou fotkou poslal na email: olcapal@centrum.cz.

Díky, jestli nemáte foto, já vám nějaké najdu ve svých sbírkách:)

olli