MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Galerie

22. - 23.9. 07 Sborový zájezd do Hradce Králové

Žádné komentáře