MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Co už bylo?

POZVÁNKA NA KURZY ALFA

Od kdy budou Kurzy Alfa u nás v Ústí nad Labem?
Setkání (začínáme 4.10.07 – 6.12.07) probehne vždy ve čtvrtek v 18:30 v budově Církve Bratrské, městská část Pod Holoměří, ulice V Zahrádkách 33, orientační body Restaurace u Kroupů, Trolejbus č. 60. stanice: „V Zahrádkách“.  Je možné se přihlásit pouze na úvodní večer nebo na celý kurz, který zahrnuje deset setkání a volitelný víkendový výjezd.     
V případě Vašeho zájmu se prosím přihlašte telefonicky u pana Patrika Horvátha, 774 832 960 nebo na e-mailové adrese: patrik.horvath@cb.cz.
Pro více informací klikni  zobrazit celé

Kurzy Alfa jsou moderní prezentací staré dobré víry v Ježíše Krista, která formovala např. Jana Husa, J.A. Komenského. Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou.

Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkùm kurzu příležitost vzájemně se seznámit.

 

Na promluvu navazuje diskuse ve skupinkách. Cílem je probírat téma večera, klást otázky a vyjadřovat různé názory.

 

Naslouchejte, získávejte informace, diskutujte a objevujte. A zeptat se můžete na cokoliv. Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani nevhodnou nebo zaujatou.

Od kdy budou Kurzy Alfa u nás v Ústí nad Labem?
Setkání (začínáme 4.10.07 – 6.12.07) probehne vždy ve čtvrtek v 18:30 v budově Církve Bratrské, městská část Pod Holoměří, ulice V Zahrádkách 33, orientační body Restaurace u Kroupů, Trolejbus č. 60. stanice: „V Zahrádkách“.  Je možné se přihlásit pouze na úvodní večer nebo na celý kurz, který zahrnuje deset setkání a volitelný víkendový výjezd.     V případě Vašeho zájmu se prosím přihlašte telefonicky u pana Patrika Horvátha, 774 832 960 nebo na e-mail
ové adrese: patrik.horvath@cb.cz
Těšíme se na Vás
Za sbor Církve Bratrské
Bc. Patrik HorváthWink
Žádné komentáře