MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Co už bylo?

"Porada"

"Porada"

víc hlav víc ví.bmp

Zápis setkání mládeže 9.9. 2007

Přítomní:

Patrik a Ivča, Věrka (s kamarádkou Káťou), Eliška, Honza Mareš, Adam, Radek, br. Kazatel, Olča, Štepánka, Ríša, Martin, Dáda

 

1. Děkujeme za přípravu oběda

2. Vedení mládeže: Br. Kaz, Patrik, David G., + další dobrovolně

3. Setkání jednou za měsíc

4. 28.-30 .9. výjezd chata (Páralovi, Krylovi...) Na chaty se zeptá Dáda,

5. Čajárny (Ivanka Fryčková, Ota Fiala) ?14.12.07? Africké jídla

6. Severočeská Houba: sledovat kdy

7. Výjezd zima 26.12-29.12 – zařídí Richard

8. Mládežnická dovolená: X-Ray, CampFest – Patrik Horváth

            2-3dny Dovolená + Fest

9. Liturgie:Modlitební úvody(Dáda, Věrka, Eliška, Olča, Štěpka, Janička, Adam, Richard), modlitby ve skupinkách, otázky do skupin

10. UKH - Dáda

11.Kasa: měla by zůstat Davidovi

12.Programy:Štefan, Patrik, David, + Dáda, Richard, Olča...