MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Co už bylo?

Mládežnická dovolená srpen 2007

Mládežnická dovolená srpen 2007

Ohře - pozvánka.JPG

Takže nazapomeňte závazné přihlášky poslat na adresu papal@atlas.cz  a to v podobě:

Jméno a příjmení:
Datum a rok narození:
Rodné číslo:
Adresa:
kontakt (mobil a mail):
Škola (popřípadě zaměstnání):
pokud Ti není 18 kontakt na rodiče:


zálohu (200Kč) pošlete na účet: 199180140/0300  a  jako variabilní symbol uveď datum svého narození a poslední dvojčíslí roku  narození
(např. narodil-li ses 4. května 1989, napiš: 4589)