MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Co už bylo?

Čajárna 14.12.

Těším se na vaši hojnou účast a pomoc.
Kdo by chtěl poslat pozvánky ve wordu nechť mi napíše na r.arnold@email.cz.
Žádné komentáře