MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Co už bylo?

29. 1. Výlet s mládeží

Kdy a kde: Sobota 14:00, OC Forum, u stánků s občerstvením

Co se bude dít:
Pojedeme lanovkou na Větruši, tam uděláme ostudu v bludišti. Mládež s občerstvením pak bude u Adama doma.

V pátek přijďte na:
Žádné komentáře