MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Co už bylo?

28.1. - Izraelský večer

28.1. - Izraelský večer

blog_izrvecer.png