MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Ankety

Kdy by se ti hodilo mít na podzim mládež?

Sobota (20)
 

Čtvrtek (29)