MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

NAROZENINY

ŘÍJEN 2008

Všem vám přejeme hodně Božího požehnání a radosti!
Radujte se v Pánu vždycky, znovu pravím, radujte se! Fil. 4,4

ŘÍJEN

  7.10. Honza Mareš (18)

15.10. D(avid)J(elínek) (27)
Žádné komentáře