MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

NAROZENINY

PROSINEC

Všem vám přejeme hodně Božího požehnání a radosti!
Radujte se v Pánu vždycky, znovu pravím, radujte se! Fil. 4,4

PROSINEC 08

2.12. Dáda (24)
4.12. Janinka (20)
4.12. David G. (36)
Žádné komentáře