MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

NAROZENINY

LISTOPAD

Všem vám přejeme hodně Božího požehnání a radosti!
Radujte se v Pánu vždycky, znovu pravím, radujte se! Fil. 4,4

LISTOPAD 08

6.11. Bláža (23)
6.11. Honza Kotrs (23)
26.11. Věrka N. (23)
Žádné komentáře