MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

NAROZENINY

DUBEN

Všem vám přejeme hodně Božího požehnání a radosti!
Radujte se v Pánu vždycky, znovu pravím, radujte se! Fil. 4,4

DUBEN 2009
  • 9.4. Pavel P. (28)
  • 11.4. Zuzka   (24)
  • 13.4. Michael  (28)
  • 20.4. Adam (19)
  • 23.4. Ivca Zam. (24)
Žádné komentáře